STAT. COOP. CATALANA LTDA. DES DE 1994

selector d'idiomes

Cat | Cast

Serveis

Imagen de Nosotros

Electricitat

 • NOU! - Auditories energètiques per millorar l'eficiència energètica i l'us racional de l'energia.
 • Electricitat en Baixa Tensió
 • Instal·lacions elèctriques per habitatges, comerç, indústria i comunitats.
 • Manteniment preventiu per comunitats de veïns, indústria i comerç.
 • Inspecció periòdica d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 • Tramitació de certificats d'alta per instal·lacions elèctriques.

Llauneria

 • Fontaneria i sanejament.
 • Instal·lació/ Substitució de ramals d'aigua, bateries de comptadors i muntants d'aigua individuals.
 • Tractament d'aigües.
 • Tramitació de certificats d'alta a les companyies subministradores.

Il·luminació

 • Il·luminació d'escales de veïns.
 • Il·luminació de comerços i edificis.
 • Estudis d'il-luminació.

Climatització

 • Instal·lacions i manteniment de calefacció per habitatges i edificis.
 • Instal·lacions i manteniment d'aire condicionat per habitatges, comerços, i edificis.

Gas

 • Instal·lacions de gas per habitatges, comerç, comunitats de veïns i edificis.
 • Centralització de comptadors de gas.
 • Tramitació de certificats d'alta a les companyies subministradores de gas.

Energies renovables

 • Instal·lació de panells d'energia solar fotovoltaica, autònomes o connectades a la xarxa elèctrica.
 • Instal·lació d'energia solar tèrmica, per la producció d'aigua calenta sanitària i calefacció.

Xarxes i telecomunicacions

 • Cablejat estructurat.
 • Telefonia.
 • Intèrfons i videoporters.
 • Antenes de televisió.

Metall

 • Alumini.
 • Mampares de Bany.
 • Acer Inoxidable.

Serveis Generals

 • Paleta.
 • Pintura.